Rullningslager

Rullningslager

När det gäller Rullningslager erbjuder vi ett grundsortiment med de vanligaste varianterna av Kullager, Rullager, Lagerhus och Ledlager. De flesta storlekarna och varianterna finns tillgängliga i fabrikat SKF eller italienska ISB.

Spårkullager

Här hittar du ett grundutbud av de vanligaste serierna och dimensionerna av klassiska spårkullager. Givetvis finns de flesta storlekarna som öppna otätade lager, gummitätade 2-RS, ståltätade 2Z eller med C3-tolerans. De flesta storlekarna finns tillgängliga i fabrikat SKF eller ISB.

Sfäriska kullager

Sfäriska kullager finns med cylindriskt eller koniskt axelhål, samt med eller utan tätning. Sfäriska kullager är självinställande och har låga friktionsvärden vilket ger låga temperaturer även vid höga varvtal.

Vinkelkontaktkullager

Teknikprodukter erbjuder vinkelkontaktkullager i många olika utföranden och storlekar, till exempel enradiga eller tvåradiga vinkelkontaktkullager, samt med eller utan tätning. Vinkelkontaktkullager är särskilt lämpliga för att överföra kombinerade belastningar, det vill säga radial och axial belastning på samma gång.

Sfäriska rullager

Sfäriska rullager medger rotation med låga friktionsvärden samtidigt som de tillåter mindre vinkelfel och snedställningar. Vårt standardsortiment innehåller bland annat öppna, otätade lager, tätade sfäriska rullager samt med C3-tolerans.

Cylindriska rullager

Cylindriska rullager finns tillgängliga med eller utan hållare. De kan hantera stora radiella laster och klarar av höga varvtal.

Koniska rullager

Koniska rullager används för applikationer med samtidiga radiella och axiella belastningar. De är oftast möjliga att ta isär, det vill säga innerringen och ytterringen sitter inte ihop.

Nållager och tillbehör

Nållager är en typ av rullager där lagerbanorna avskiljs av stavar. Teknikprodukter erbjuder ett begränsat grundsortiment av de vanligaste varianterna och storlekarna.

Axiallager

Här hittar du ett grundsortiment av axialkullager i fabrikat SKF. Axiallager används för att ta upp axiella krafter. Den här typen av lager tillåter inte snedställningar.

Lagerenheter och tillbehör

Teknikprodukter lagerför ett stort utbud av olika sorters lagerenheter och lagerhus, ofta kallade Y-lagerenheter. Lagerenheter är lätta att montera och är självinställande. Här hittar du bland annat Stålagerenheter och Flänslager i olika utföranden samt tillhörande insatslager.

Ledlager

Vi erbjuder ett stort sortiment av klassiska ledlager, GE-ES, med eller utan tätning. Här finns även en rad olika varianter som förstärka, GEG-ES, eller underhållsfria, GE-C. Här hittar man även länkhuvuden med utvändig eller invändig gänga samt svetsbara länkhuvuden.

Klämhyslor, KM-mutter och MB-brickor

Olika varianter av klämhylsor, KM-muttrar och MB-brickor används vanligen för att underlätta montering, injustering och fixering av alla sorters lager. Här i vår Webbshop hittar du ett grundsortiment med de vanligaste varianterna.

Tvåradiga vinkelkontaktkullager

Teknikprodukter erbjuder vinkelkontaktkullager i många olika utföranden och storlekar, till exempel enradiga eller tvåradiga vinkelkontaktkullager, samt med eller utan tätning. Vinkelkontaktkullager är särskilt lämpliga för att överföra kombinerade belastningar, det vill säga radial och axial belastning på samma gång.